Najświeższe informacje gospodarcze | Mcig.pl

Wszelkie informacje gospodarcze mają za zadanie przede wszystkim uświadamiać społeczeństwo w zakresie ich wpływu na postępowania przedsiębiorców oraz możliwości wykorzystania tych informacji w działaniach podejmowanych przez przedstawicieli firm.

 

***

Informacje gospodarcze mają również drugi cel działania – jest nim informowanie zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców na temat wpływu pozytywnej historii kredytowej i płatniczej na podejmowane przez nich działania.

 

***

Głównymi podmiotami korzystającymi z usług informacji gospodarczych są banki spółdzielcze, gminy i przedsiębiorstwa komunalne, przedsiębiorcy, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.